nhà mẫu Vinhomes Tân Cảng

Nhà mẫu Vinhomes Central Park

Hình ảnh nhà mẫu Vinhomes Central Park Tân Cảng

Vị trí  Nhà mẫu Vinhomes Central Park: Khu Tân Cảng  sô 202 Đường Nguyễn Hữu Cảnh – Phường 22, Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh. Từ dự án Vinhomes Central Park có thể đưa bạn dễ dàng bất cứ địa điểm nào trong trung tâm và chỉ khoảng 5p để đi tới Quận 1. 5 Phút để tới ... Đọc thêm »

Nhà mẫu Vinhomes Central Park

Hình ảnh nhà mẫu Vinhomes Central Park Tân Cảng

Vị trí  Nhà mẫu Vinhomes Central Park: Khu Tân Cảng  sô 202 Đường Nguyễn Hữu Cảnh – Phường 22, Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh. Từ dự án Vinhomes Central Park có thể đưa bạn dễ dàng bất cứ địa điểm nào trong trung tâm và chỉ khoảng 5p để đi tới Quận 1. 5 Phút để tới ... Đọc thêm »